preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje

 > Natječaji
 

 Objava: 28.3.2019.

 

OŠ FRAN KONCELAK DRNJE

KLASA: 112-01/19-01/51

URBROJ: 2137-32-19-01

Drnje, 28.03.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18  ) i projekta PRILIKA ZA SVE 3 -  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III “ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020, ravnatelj OŠ Fran Koncelak Drnje raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

  1. Pomoćnik/ica   u nastavi, nepuno, određeno radno vrijeme- zamjena za bolovanje  ( 30 sati tjedno) -   1  izvršitelj/ica.
  2. Uvjeti:
  3. Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18).
  • Završeno najmanje četverogodišnje, srednjoškolsko obrazovanje
  • Da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  • dodatnu  prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili u volontiranju.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (domovnica ),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma ),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak 106. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci.   

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju  postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13, 152/14,  7/17).

Prijevoz na rad: sukladno važećim propisima - TKU

čaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom  rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati/kinje koje se javljaju na natječaj i pozivaju na pravo prednosti pri
zapošljavanju prema posebnom propisu dužne su  dostaviti sve dokaze o
ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju navedene u članku 102. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti dokaze  iz članka 103. stavka 1. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web stranici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%

20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se individualni  intervju. Nakon odabira kandidata slijedi   Program  uvođenja u rad ( za one pomoćnike koji po prvi put ulaze u sustav).

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom (preslike dokumenata) o ispunjavanju  uvjeta dostaviti na adresu: OŠ Fran Koncelak Drnje, Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec.

Škola zadržava diskrecijsko pravo da  poništi ovaj javni natječaj ukoliko projekt pomoćnika u nastavi ne bude odobren za financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom  roku.

 

RAVNATELJ: Ivan Pikivača

                                                                                                                                    

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA  FRAN KONCELAK DRNJE

Pemija 72, Drnje

Klasa: 112-01/19-01/47

Urbroj: 2137-32-19-01

Drnje, 28.03.2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.: br.87/08, 86/09  92/10 ,105/10 , 90/11. 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13  152/14, i   7/17 i 68/18 ) Osnovna škola Fran Koncelak  Drnje raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLOBODNOG  RADNOG   MJESTA

 

1. KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica

- 20 sati tjedno ukupnog radnog vremena - nepuno radno vrijeme

- određeno vrijeme                                                     

Stupanje na posao nakon završenog natječajnog postupka.                                

Uvjeti  sukladno   Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18 ). i  Pravilnika o radu OŠ Fran Koncelak Drnje.          

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidati koji se sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  („Narodne novine“ broj 121/17.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju i žele koristiti to pravo, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji- poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5

%A1ljavanju.pdf

 

Rok prijave je osam dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Uz prijavu priložiti: životopis,  diplomu- ( kopija)   , domovnicu-  ( kopija) , uvjerenje o nekažnjavanju , potvrdu mirovinskog  osiguranja- (kopija).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja  dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE,

Pemija 72, Drnje, 48316 Đelekovec .

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Natječaj traje od 28.03.2019. do 05.04.2019.

 

RAVNATELJ ŠKOLE                                                                                                                        

Ivan Pikivača

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE

PEMIJA 72

DRNJE

Klasa: 112-01/19-01/56

Urbroj: 2137-32-19-01

Drnje, 29.03.2019.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Obavještavamo vas se da se poništava natječaj za radno mjesto kuhara/ice u PŠ Hlebine ( 20 sati tjedno — nepuno — određeno radno vrijeme ) za koji je bio raspisan natječaj 28.03.2019.g na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole kao i na web stranicama Zavoda i Škole.

Ravnatelj: Ivan Pikivača

 

 

 

 

ARHIVA NATJEČAJA:


Anketa
Što mislite o novom jelovniku u sklopu projekta „Pametan obrok za pametnu djecu“.Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Srpanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 9. 2016.

Ukupno: 119557
CMS za škole logo
Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje / Pemija 72, HR-48322 Drnje / os-fkoncelak-drnje.skole.hr / ured@os-fkoncelak-drnje.skole.hr
preskoči na navigaciju