2021-01-18 11:25:52

Edukativni materijali u vezi postupanja prilikom potresa

Ovdje možete pronaći sadržaje koji će vas usmjeriti prema pravilnom ponašanju za vrijeme i nakon potresa. Nadamo se da će vam preporučeni sadržaji pomoći u boljem razumijevanju i snalažanju za vrijeme nepogode, ali i ublažiti strah.

Potres - brošura

Kako se ponašati u slučaju potresa

Upute za građane

Potres u kinu

Kvizotres - edukativni video

 

Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje