2020-12-15 10:14:06

Smjernice za provođenje nastave na daljinu – od 21.12. 2020. do 23. 12. 2020.

OŠ Fran Koncelak Drnje

Drnje, 14. 12. 2020.

 

OPĆE I TEHNIČKE SMJERNICE ZA PROVOĐENJE NASTAVE NA DALJINU – MODEL C

Nastava na daljinu podrazumijeva dvosmjernu komunikaciju na daljinu na relaciji učenik-učitelj, kao i samostalni rad za učenike od kuće. Učitelji koriste didaktičke pristupe koji su prikladni za učenje na daljinu i omogućavaju aktivno uključivanje i rad svih učenika i „dvosmjernu“ komunikaciju.

Učitelji mogu izvoditi nastavu na način da istovremeno svi učenici sudjeluju u komunikaciji/rješavanju zadataka i pri obradi (npr. putem aplikacije Zoom) ili zadajući zadatke za individualan rad učenika s definiranim ROKOM za izvršenje zadataka.

Nastava se izvodi po dosadašnjem rasporedu, a učitelji će koristiti metode rada, digitalne alate, on-line izvore znanja kao i HRT-ovu „Školu na Trećem“ u skladu s učeničkim sposobnostima.

RAD S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Nastava na daljinu pojedinim učenicima bit će zahtjevnija od nastave u školi, učitelji će svoje metode rada prilagoditi učenicima i njihovim sposobnostima te produžiti rok za predaju zadataka ukoliko je to potrebno.

POMOĆNICI U NASTAVI

Pomoćnici u nastavi  pružaju podršku učenicima kroz individualne razgovore putem aplikacije Teams, Viber-a ili pak putem e-maila. Pomoćnici prate rad učenika te su u kontaktu su s roditeljima/skrbnicima učenika i obavještavaju ih o radu učenika kao i o izostanku istog.

 

UČITELJI SU DUŽNI:

nastavu na daljinu prilagoditi tehničkim i osobnim mogućnostima učenika  u razredne kanale na aplikaciji Teams ili u Viber grupe dodati pomoćnike u nastavi nastavu održavati prema rasporedu koji se koristio tijekom izvođenja nastave u školi za komunikaciju s učenicima koristiti aplikaciju Teams ili Viber grupe (razredna nastava) zadatke zadavati u vremenu realne nastave u školama, dakle do 13 sati prilagoditi zadaće i obaveze učenika tako da učeniku za izvršavanje zadatka nije potrebno više vremena nego traje sat (ili blok sat) jasno definirati i dati do znanja rok za izvršavanje pojedinog zadatka evaluirati rad učenika tijekom nastave na daljinu (ukoliko ona potraje dulje od 3 dana).

Učitelji nisu dužni biti dostupni učenicima nakon 14 sati, odnosno nakon završetka zadnjeg sata u popodnevnoj smjeni.

UČENICI SU DUŽNI:

učenici trebaju pratiti nastavu na vrijeme te na vrijeme izvršiti domaće zadaće tijekom nastave valja biti pažljiv i discipliniran kulturno se ponašati za vrijeme nastave, promicati i razvijati humane vrednote i savjestan odnos prema radu, aktivno sudjelovati u nastavi, ostalim aktivnostima te osobno pridonositi timskome radu u  nastavi na daljinu ne koristiti neprimjerene izraze i riječi izvršavati svoje zadaće na vrijeme te u okviru zadanog roka svakom predmetnom učitelju javiti se prema rasporedu.

Ukoliko se učenik ne javi predmetnom učitelju u zadanom roku i u za to predviđeno vrijeme, učitelj upisuje izostanak učenika u e-Dnevnik. Roditelji nenazočnog učenika trebaju opravdati izostanak u roku od 24 sata u protivnom učeniku se upisuje izostanak.

TEHNIČKE UPUTE:

satove u e-Dnevnik upisujete kao i tijekom redovne nastave u školi, bez posebnih napomena razrednici prilikom otvaranja novog radnog tjedna za 21., 22., 23. 12. označavaju dane kao nastavne te u tjednu napomenu upisujete:

- nastava se odvija po modelu C

ukoliko vam se učenik ne javi u dogovorenom vremenu upisujete mu izostanak.

Sve upute i smjernice ovog dokumenta u skladu su sa sljedećim dokumentima, uputama i propisima Ministarstva znanosti i obrazovanja:

"Akcijski plan za provedbu nastave na daljinu",

"Smjernice osnovnim i srednjim školama vezane uz organizaciju nastave na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije",

"Preporuke o organizaciji radnog dana učenika",

"Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19"

 


Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje