2020-11-13 11:45:12

Nagrađen likovni rad učenika Tomislava Udorovića

U sklopu likovnog natječaja "Tradicija i suvremenost - Zaštitia prirodnog okoliša i biološke raznolikosti u likovnom izričaju djece" naš učenik Tomislav Udorović (6. a) nagrađen je za originalni likovni rad. Virtualna izložba nagrađenih radova održat će se 1. prosinca 2020. na mrežnim stranicama Muzeja Mimare. Čestitke učeniku Tomislavu i mentoru Mariju Dimiću!


Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje