2019-11-21 14:47:20

Obavijest za petak - 22.11.2019.

Sindikat hrvatskih učitelja podružnice u OŠ Fran Koncelak Drnje za 22. 11. 2019. najavio je štrajk. Nastava će u školi biti organizirana prema broju raspoloživih učitelja.

U PŠ Torčec odvija se redovna nastava kao i u većini razreda u PŠ Peteranec.

Kontakt osoba zadužena za pružanje odgovarajućih informacija vezanih uz održavanje štrajka je ravnatelj Ivan Pikivača (e-mail: ivan.pikivaca@skole.hr).


Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje