2019-11-20 15:08:56

Obavijest za četvrtak - 21.11.2019.

Sindikat hrvatskih učitelja podružnice u OŠ Fran Koncelak Drnje za 21. 11. 2019. najavio je štrajk. Nastava će u školi biti organizirana prema broju raspoloživih učitelja.

U PŠ Torčec odvija se redovna nastava kao i u većini razreda u PŠ Peteranec.

Kontakt osoba zadužena za pružanje odgovarajućih informacija vezanih uz održavanje štrajka je ravnatelj Ivan Pikivača (e-mail: ivan.pikivaca@skole.hr).


Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje