2019-10-22 17:02:46

Obavijest za srijedu - 23.10.2019.

Sindikat hrvatskih učitelja podružnice u OŠ Fran Koncelak Drnje za 23. 10. 2019. najavio je štrajk. Nastava će u školi biti organizirana prema broju raspoloživih učitelja.

Kontakt osoba zadužena za pružanje odgovarajućih informacija vezanih uz održavanje štrajka je ravnatelj Ivan Pikivača (e-mail: ivan.pikivaca@skole.hr).


Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje