2019-07-03 11:54:19

Podjela svjedodžbi

Podjela svjedodžbi je u petak, 5. srpnja 2019. prema rasporedu:

  • učenicima od I. do IV. razreda u Drnju, Peterancu, Sigecu i Torčecu  u 9 sati,
  • učenicima od V. do VIII. razreda u Hlebinama  u 8:30 sati, a od I. – IV. razreda u 9 sati,
  • učenicima od V. do VIII. razreda u Drnju u 8 sati.

Učenici putnici imaju osiguran autobusni prijevoz.

 


Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje