2024-03-04 11:18:14

Naše učiteljice posjetile Maltu

              ​

   Naše učiteljice su tijekom veljače 2024. pohađale jednotjedne tečajeve organizacije ETI Malta (Executive training institute) u St. Juliansu u sklopu Erasmus akreditacije. U mobilnosti su sudjelovale učiteljice matematike Ksenija Varović i Ksenija Varga te učiteljica hrvatskoga jezika Ana Tustonjić Dombaj.

   Ksenija Varović je sudjelovala na tečaju Diversity in Education. Developing Intercultural and Communication Skills u sklopu kojeg je istraživala kako integrirati učenike različitih kultura i osobnosti u razredu te opseg različitosti u obrazovanju i izazova. Radionice su bile praktične i temeljile su se na zadacima, uključujući individualni i grupni rad, uz praktičnu povratnu informaciju o komunikaciji. Tijekom tečaja učiteljica je stekla bolje razumijevanje izazova rada s različitostima u obrazovanju, razvila je svijest o kulturi i njezinom utjecaju na ponašanje, posebice komunikaciju. Također je poboljšala vještine i kompetencije za rad s kulturno različitim skupinama učenika, ali je stekla i dodatno znanje kako se nositi s različitim osobnostima te je razvila plan za integraciju interkulturalne obuke u svoju školu i učionice.

   Ana Tustonjić Dombaj i Ksenija Varga pohađale su tečaj Boost your ICT Skills Technology in the Classroom te kroz niz aktivnosti upoznale brojne digitalne alate te načine njihovog integriranja u nastavi. Sudjelovanje im je omogućilo da nauče i razviju metode podučavanja za uključivanje tehnologije u učionicu, školu ili druga okruženja za učenje. Tečaj je bio interaktivan s ulaznim predavanjima, suradnjom i grupnim projektnim radom. Sudionici su aktivno bili uključeni u sve aktivnosti. Ulazne aktivnosti bile su u obliku praktičnih radionica i sa zadacima za razmišljanje, analizu i rješavanje problema. Sudionici su razmišljali i raspravljali o upotrebi raznih digitalnih alata i aktivnostima, o svom pristupu poučavanju današnjih učenika i o prilagodbi upotrebe alata njihovim situacijama poučavanja i učenja i kontekstu.

   Tijekom usavršavanja stekle su nova znanja i vještine koje će primijeniti u nastavi te prenijeti ostalim učiteljima kako bi postigli što kvalitetnije i zanimljivije podučavanje učenika. 

 

Ana Tustonjić Dombaj, koordinatorica Erasmus akreditacije


Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje