2024-01-18 10:48:47

Na strani dobra

Hrvatski Caritas zahvaljuje našim učenicima i zaoslenicima na sudjelovanju u božićnoj akciji i donaciji. Kao podsjetnik i poticaj da se obiteljima u potrebi može pomoći tijekom cijele godine, izrađen je video koji možete pogledati ovdje:

>> video akcije "1000 radosti - Na strani dobra".

 

 


Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje