2023-12-22 14:21:06

Božićne sportske igre

         

Učitelji TZK-a Tihana Vadla i Mario Požgaj su jučer za učenike od 1. do 4. razreda održali božićne sportske igre!


Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje