2023-05-08 08:39:39

OBAVIJEST o usmenom vrednovanju kandidata - Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta (25. 4. 2023.)

OSNOVNA ŠKOLA FRAN KONCELAK DRNJE

KLASA: 112-02/23-01/29
URBROJ: 2137-32-23-01
Drnje, 8. 5. 2023.


Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Fran Koncelak Drnje, a vezano uz raspisani natječaj od 25. 4. 2023. za popunu slobodnog radnog mjesta Povjerenstvo za vrednovanje kandidata donosi

OBAVIJEST

o usmenom vrednovanju kandidata, koje će se u prostorijama Osnovne škole Fran Koncelak Drnje provesti

 

10. svibnja 2023. (srijeda) u 12 sati

SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica, 20 sati tjedno (nepuno radno vrijeme), neodređeno  vrijeme, mjesto rada Hlebine i Torčec.

 

Uz ovu obavijest na mrežnima stranicama škole, članovi povjerenstva za vrednovanje kandidata će i putem poziva obavijestiti kandidate o usmenom vrednovanju. Kandidati s nepotpunom i/ili neispravnom dokumentacijom koja je tražena u natječaju neće biti obaviješteni.

Kandidati su na vrednovanje dužni ponijeti osobnu iskaznicu. Ako kandidat ne pristupi usmenom vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

ČLANOVI POVJERENSTAVA ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 


Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje