2023-04-21 19:14:55

Učenički videozapisi povodom Dana planeta Zemlje
Učenici 6. r. iz Hlebina su na satu Informatike izrađivali videozapise u digitalnom alatu Canva na temu Dan planeta Zemlje.
 
Učiteljica Tatjana Perić
.

Osnovna škola "Fran Koncelak" Drnje