Naslov Autor(i) Jezik
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, PLANOVI I OSTALO Maja Hižman
Hrvatski
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM Maja Hižman
Hrvatski
STATUT ŠKOLE Maja Hižman
Hrvatski
ŠKOLSKI KURIKULUM Maja Hižman
Hrvatski
Akcijski plan Osnovna škola Fran Koncelak Drnje.pdf Maja Hižman
Hrvatski
ETIČKI KODEKS OŠ Fran Koncelak Drnje, 2015..pdf Maja Hižman
Hrvatski
Godišnje izvješče o provedbi ZPPI za 2015.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.csv Maja Hižman
Hrvatski
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017..pdf Maja Hižman
Hrvatski
Izvješće ravnatelja o radu škole na kraju 2017 - 18..pdf Maja Hižman
Hrvatski
Izvještaj ravnatelja o radu škole na kraju 2015 - 16.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Izvještaj ravnatelja o radu škole na kraju 2016 - 17.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Kućni red OŠ Fran Koncelak Drnje, 2015..pdf Maja Hižman
Hrvatski
Odluka o osobi za nepravilnosti.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Odluka o povjereniku za etiku (3).pdf Maja Hižman
Hrvatski
ODLUKA-Službenik za informiranje.doc Maja Hižman
Hrvatski
Pravilnik o kućnom redu.pdf Maja Hižman
Hrvatski
Pravilnik o pedagoškim mjerama.pdf Maja Hižman
Hrvatski
PRAVILNIK O RADU OŠ Fran Koncelak Drnje, 2015..pdf Maja Hižman
Hrvatski
PRAVILNIK škole 2017.docx Maja Hižman
Hrvatski
Procedura_pracenja_i_naplate_prihoda_i_primitaka.pdf Maja Hižman
Hrvatski
REGISTAR-UGOVORA- DRNJE- 2017..xlsx Maja Hižman
Hrvatski